Om företaget

Psykoterapirummet i Umeå AB är ett företag som vänder sig till privatpersoner, skolor, vårdgivare, institutioner, myndigheter, företag, företagshälsovård samt studenter.

Jag erbjuder individuella samtal, par- och familjesamtal, terapi, utbildningsterapier, familjerådgivning.

Är också utbildad handledare och lärare i psykoterapi och psykologisk behandling och erbjuder konsultation, individuell handledning, grupphandledning och utbildningsinsatser.

Jag är ansluten till och har vårdavtal med Västerbottens läns landsting.

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag under Hälso- och sjukvårdslagen. Utöver formell kompetens har jag många års erfarenhet av att arbeta med samtal på individ, par, familj och gruppnivå.

Självklart har jag tystnadsplikt.

Kontakta mig så svarar jag gärna på dina frågor.