Psykoterapirummet tar också emot och behandlar barn och ungdomar. Behandlingen sker då oftast med utgångspunkt i familjen eftersom föräldrar och syskon är de viktiga personerna i barnets liv. Som vårdnadshavare få man naturligtvis full inblick i den behandlingsplanering som arbetas fram. Även i detta sammanhang är det viktigt att möta kriser i ett tidigt skede, att få påbörja arbetet när motivationen är som störst. Mitt mål är därför att man skall kunna få ett erbjudande om en första tid inom en vecka.

Jag har en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom barn och ungdomspsykiatrin och känner väl till de utmaningar som inträder då barn eller ungdomar drabbas av psykisk ohälsa. Oro och ångestproblematik, funktionssvårigheter, kris, trauma, nedstämdhet eller andra symptom går att behandla med vedertagna metoder, tex anknytningsbaserad familjeterapi eller KBT. Ibland kan också omställningen efter en separation innebära svårigheter i samarbetet mellan föräldrarna, och även här kan psykoterapirummet erbjuda stöd och vägledning i form av nätverksarbete, familjesamtal eller samarbetssamtal/parsamtal.

Kontakta mig kring barn- och ungdomspsykiatri.