Hur våra relationer fungerar påverkar vårt mående på ett genomgripande sätt. Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. I en familj påverkar alla varandra ömsesidigt, och alla familjemedlemmar är viktiga resurser för att nå önskade förändringar och mål.

Kontakta mig kring familjeterapi.