Jag arbetar med individuellt stöd till personal vid bla kriser och utbrändhet/utmattning. Kan också erbjuda utbildning, handledning och konsultationer.

Kontakta mig kring företagshälsovård.