Jag är utbildad handledare i psykoterapi och psykologisk behandling. Jag erbjuder handledning individuellt eller i grupp och även handledning i psykoterapeutiskt förhållningssätt till arbetsgrupper inom olika verksamhetsfält, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och familjehem.

Kontakta mig kring handledningsuppdrag.