En individualterapi kan pågå en kortare eller längre tid. Det kan handla om några krissamtal för att bearbeta en allvarlig händelse eller en längre kontakt för att bearbeta mer genomgripande svårigheter. Psykoterapi kan också ha personlig utveckling som syfte; i samarbetet med terapeuten kan man få fatt i orsakssamband i sitt liv och få en ökad självkännedom och stärka din självkänsla och självförtroende.

Orienterande och stödjande samtal kan vara ett alternativ för att reda i vad du egentligen vill och om du har behov av stöd och hjälp.

Kontakta mig kring individuell psykoterapi.