Kriser är en naturlig del av livet där professionellt samtalsstöd ibland kan vara till hjälp. Exempel på sådana situationer kan vara sjukdom, skilsmässa, dödsfall, förlust av arbete, familjeproblem eller olyckor. Stödsamtalen är till för att hjälpa dig att bearbeta dina känslor och tankar kring händelsen och kan omfatta enstaka samtal, en serie av samtal eller så länge du känner behov av stöd.

Kontakta mig kring kris och stödsamtal.