Alla människor är unika. Vi har ett unikt sätt att se på världen och en unik uppsättning erfarenheter. Detta är en viktig utgångspunkt för vår psykoterapimottagning. Vi tror att det är mycket viktigt att utforma behandlingen efter ett kontrakt som tydligt arbetats fram mellan terapeut och klient, och att behandlingen skräddarsys i varje enskilt fall efter de önskemål som finns.

Jag vill att Psykoterapirummet ska vara en modern psykoterapimottagning. Detta medför bland annat att jag vill erbjuda en mångfald av metoder och arbetssätt. Det innebär också att jag ser mycket positivt på ett öppet samarbetsklimat mellan terapeut och klient. Det skall gå att förstå vad som görs och varför det görs.

För många innebär det något mycket speciellt att kontakta en psykoterapimottagning eller liknande instans. Det finns ofta en tydlig beredskap för att ta tag i problem eller kriser som blivit övermäktiga. Jag vet av erfarenhet att det är viktigt att ta tillvara denna kraft, och därför vill jag kunna erbjuda en första insats med mycket kort varsel. En hög tillgänglighet är en av hörnstenarna i min verksamhet.

Min vision är att driva en i högsta grad levande psykoterapimottagning. Ett stort engagemang, kreativitet och ett genuint intresse är sådant som är viktigt för mig.