Marine Ekman

Leg Psykoterapeut/Handledare och lärare i psykoterapi och psykologisk behandling

 


Jag har många års erfarenhet av att möta och behandla människor som någon gång i livet får problem som ställer till det och hindrar dem till att leva som de önskar.


Erfarenheterna har jag framförallt fått av alla fantastiska personer jag träffat men också av att arbeta inom psykiatrin (BUP), skola/förskola, habilitering, företagshälsovård och sist men inte minst genom att driva Psykoterapirummet i Umeå AB.


Jag behandlar/handleder i/föreläser om olika typer av psykisk ohälsa, stressrelaterade symptom, trauma, kris problem i parrelationen, familjerelaterade problem osv. Och använder mig av olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder som KBT, psykodynamisk och systemisk terapi.


Då jag anser att du som klient är experten i ditt liv oavsett vad det är som ställer till det är det också upp till dig vem eller vilka du vill bjuda med dig till samtalen. Du kan naturligtvis också välja att komma själv.