Parsamtal är en möjlighet för par med problem i sin relation att tillsammans med en psykoterapeut arbeta med svårigheter i syfte att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Ibland handlar det om en kris, ibland om oenighet i någon viktig fråga eller om långvariga låsta lägen i samspelet. Ibland handlar det om att komma fram till om man vill fortsätta tillsammans eller att gå vidare var och en för sig.

  kontakta mig kring parsamtal.