Jag erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops, i bl.a. familjeterapi, behandlaren i fokus, behandlarperspektivet, samtalsmetodik, nätverksterapi samt trauma och kriser.

Kontakta mig kring olika utbildningsinsatser.