För att få behandling hos privatpraktiserande psykoterapeut krävs remiss från din läkare. Kostnaderna blir då samma som om du träffar en psykoterapeut inom landstinget. Remissen skickas till granskningsgruppen vid psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus för bedömning. När remissen beviljats får du besked om hur många timmar du får använda samtidigt som du får en lista på privatpraktiserande psykoterapeuter i länet. Du bestämmer sedan själv vilken psykoterapeut du vill träffa och tar kontakt för tidsbokning. Väljer du Psykoterapirummet i Umeå är det möjligt att träffa Marine Ekman.

Det kan också finnas möjlighet att få en inkomst- och behovsprövad ersättning från de sociala myndigheterna.